Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lam An

N ă ng l ượ ng t ừ sinh kh ố i nông nghi ệ p R ơ m r ạ

Giỏ hàng 0
 • Chưa có sản phẩm

N ă ng l ượ ng t ừ sinh kh ố i nông nghi ệ p R ơ m r ạ


Báo cáo SeminarNăng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạ–Nghiên cứuđiển hìnhở Đan Mạch & Thái LanNgày 2 tháng 12 năm 2013,ĐỗThịMỹPhượngGIỚI THIỆUCó thểsản xuất năng lượng sinh học từchất thải nông nghiệp như:&PhếphẩmnôngnghiệpỆ&Phếphẩmnôngnghiệp- Rơm rạ- Trấu&Phân & chất thải gia súc:&Phụphẩm sản sinh trong quá trình xửlý các sản phẩm nông nghiệp:- Bã mía (sxđường);- Chất thải (Chếbiến thực phẩm)Đặcđiểm khác biệt chính giữa các loại chất thải này là:- Loại khô (rơm rạ) tXửlý nhiệt – hóa học- Loại ướt (chất thải giasúc) tXửlýsinhhọcNăng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạChất thải nông nghiệp – Nguồn năng lượng sinh học- Hiện nay các nước trên thếgiới thải ra khoảng 5.1 tỷ tấn chất thảinông nghiệp (IEA, 2010)- Con sốnày tươngđương khoảng 75 EJ hay 15% nhu cầu năng lượngchính của thếgiới (500EJ)Picture source: Ecopanel Systems Ltd.- Ướctí hnh, tùykhu vực mà25 –50% lượng chất thải nông nghiệpđược sửdụngđểsản xuất năng lượng si hnhhọc bền vững.Năng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạVai trò của sinh khối trong nền kinh tếnăng lượng tái tạoSinh khối có thểcung cấp năng lượngđáng kểcho tương lai !!!(I) Chất thải nông, lâm nghiệp – 100 EJ(II) Vật liệu dưthừa khi quản lý rừng~ 80EJ,(III) Cây trồng năng lượng ~ 120 EJ(IV) Cây trồng năng lượng bổsung(tại các khu vực đất suy thoái & an ninh nước TB) ~ 70 EJ(V) Cácnguồn tiềm năngkháckhi năngsuất nôngnghiệp tăngnhanh hơn,, do đó sản xuất ra nhiều thực phẩm hơn nhu cầu ~ 140 EJNguồn: Báocáochính “Năng lượngsinhhọc–Nguồnnăng lượngbềnvững& đángtin cậy.Đánh giá hiện trạng & triển vọng” của IEA, 2009.Năng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạChất thải nông nghiệp – Nguồn năng lượng sinh họcVới lợi thế một quốc gia nông nghiệp, Việt Nam có ồốấNguồnwww.fao.org... Năng lượng sinh khối của các quốc gia thành viên hiệp hội các QG Đông Nam Á.nguồn sinh khối lớn và đa dạng từ gỗ củi, trấu, bã cà phê, rơm rạ và bã mía.Năng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạChất thải nông nghiệp – Nguồn năng lượng sinh họcThuận lơi:&Mối quan hệthực phẩm & nhiên liệutTái chếchất thải nông nghiệp không gâyảnh hưởngđối với thực phẩm;&Khôngđòi hỏi bốtrí thêmđất;&Có thểgiảm tácđộngđến môi trường (Giảm lượng khí thải độc hại phát sinh khiđốt & giảm tiêu thụnhiên liệu hóathạchtGiảm hiệuứng nhà kính).&Khithựchiệnở cácđịaphươngthìbiệnphápnàygiúp:- Tạo thu nhập,Hệthống năng lượng- Phát triển nông thôndựa vào cộngđồngNhượcđiểm:§ Nằm rải ráctKhông phù hợpđểvận chuyển nhiên liệuđường dài§ Mang tính mùa vụ§Chất thải nôngnghiệpcònđược sửdụngvào các mụcđích khác nhưlàm thứcăn chogia súc hoặc làmphân bónđất.Năng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạCác dạng chuyểnđổiAgricultural residuesChất thảiướtChất thải khô, Vd: Rơm rạPre-conversion logisticsHarvesting / collecting - Transportation - Preparation - StorageVd: Chất thảigia súcThermo-chemical conversion Bio-chemical conversionAlcoholPhysico-chemical conversionCombustion Gasification PyrolysisBifermentaitonCompactingSolid / liquid / Gaseous fuelsBiogas FermentationElectric energy Thermal energy CombustionDạng chuyểnđổi phổbiến nhất khi sản xuất nhiệt & điện từCTNN khôlà:1.Đốt nhiệt trực tiếp rơm rạ& kết hợp với lò hơi truyền thống.2. Nhiệt phân / Khí hóa rơm rạ để tạo ra dầu nhiệt phân hoặc khí sinh học dùng trong tuốc bin chạy bằng ga.3.Công nghệkhí hóa than ( GCCBIGCC –Biomass Integrated Gf C C ) Gasification Combined Cycle)Dạng chuyểnđổi phổbiến nhât khi sản xuất nhiệt & điện từCTNN ướt là:- Hệthống Biogas.SƠ ĐỒ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SINH KHỐINăng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạRƠM – Nguồn năng lượng- Rơm là một trong những chất thải nông nghiệp dồi dào nhất & phù hợpđểsản xuất năng lượng- Ước tính mỗi năm, các nước trên TG thải ra khoảng 2.5 – 3 tỷtấn rơm (khô)- Chỉ một lượng nhỏtrong sốnàyđược sửdụng trong các hoạtđộng SXNN hoặc SXNL- Lượng rơm có thểdùngđểSXNL phụthuộc vàođiều kiệnđịaphương & rất khác nhau (0 – 60% lượng rơm thải ra).Năng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạRƠM – Nguồn năng lượngSản lượng gạo(Triệu tấn/năm)TrungQuốc184 1138 1Tổng lượng rơm rạthải ra(Triệu tấn/năm)Quốc giaTrungQuốc184,1 138,1ẤnĐộ139,1 104,4Việt Nam 35,8 26,9Cam-pu-chia 6,3 4,7Lào 2,7 2,0Thái Lan 29,3 22,0Myanmar 30,6 23,0Malaysia 2,2 1,6Indonesia54 5,40 8,Phi-lip-pin 15,3 11,5Các Quốc giaĐông Nam Á 176,6 132,4499 8374 9Tổng499,8374,9Nguồn: Tổng hợpNăng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạRƠM – Nguồn năng lượngSinh khối rơm rạcó thểsản xuất ra nhiều loại năng lượng khác nhau nhưnhiệt, điện, xăng dầu vận tảiNăng lượnghóa học tích lũySinh khốirơm rạĐốt trực tiếpNhiệt rơm rạLiên kết nhiệt–Năng lượngChuyểnđổi thànhnhiên liệu lỏng(khí hóa)NhiệtĐiệnĐộnCăgcơ đốt trongxe ô tôCơnăng,Động năngNăng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạRƠM – Nguồn năng lượngThuận lợi của công nghệ đốt trực tiếp rơm rạ:- Nhà máy nhiệt điện sửdụng nhiên liệu rắn có hiệu quảcao;- Công nghệ đãđược chứng minh & đang phát triển nhanhchóng;- Hệthốngđốt rơm rạ đãđược thực hiệnở nhiều nước trên thếgiới từhơn 20 năm qua (vdở Đan Mạch);STRAW – FIRED CHP PLANT AT FYN POWER STATIONQuá trình đốt cháy của rơm trong nồi hơi tạo ra hơi nước ở áp suất 112 bar và nhiệt độ 540°C.Hơi nước từ lò hơi quatua bin tua bin để tạo ra điện và nhi n và nhiệt Tuabin t. Tuabin có thể tạo ra 38 MW ra 38 MW điện và 71 MJ/s nhi và 71 MJ/s nhiệt. Ngoài ra, một hệthống khí ngưng tụ được cài đặt để tăng kn sinh nhiệt lên 86,7 MJ /s & hấp thụ khí acid sulfuric và hydrochloric sản xuất trong quá trình đốt.HT xửlý170 000 t 170.000 tấnrơm hàng n m hàng năm. Lượngrơmnàyđãthay th thay thế khoảng 100 000 t 100.000 tấn than và gi n than và giảm lượng khí thải CO2 từ nhà máy điện Fyn khoảng 245.000 tấn một năm.Năng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạRƠM – Nguồn năng lượngCácđơn vị bán công nghệcủaĐức nhưERK đang chào bán nồi hơi & hệthốngđốtNhà máyđiện sinh khối công suất 10 MW ở Banbueng (Thái Lan) ....Áp dụng công nghệ nồi hơi của ERKNăng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạNghiên cứuđiển hình: Xây dựng nhà máy sản xuấtđiện từ đốt rơm rạ, côngsuất10MWởTháiLanNhu cầu nhiên liệu của nhà máyđiện côngsuất 10MWcôngsuất10MW ở TháiLanygYêu cầuCôngsuất danhnghĩacủanhàmáy10 MWeSốgiờhoạt động trong năm 6000 giờHiệu quảchung của dựán, đánh giá theo nhiệt trị thấp 23%Nhiệt trị thấp của rơm12 39 MJ/k 12.39 MJ/kgNhu cầu rơm khô hàng năm (db)11%75.798 tấn db/nămấĐộ ẩm (%)Nhầớt hàă ( b) 84.135 tấn wb/nămTỷ lệthất thoát rơm trong quá trình vận chuyển, tồn trữ10%Nhu cầu rơm thực tếhàng năm của nhà máy 92.549 tấn/nămNhu cầu rơmướt hàng năm (wb)Nguồn: M.K.Delivand; “Đánh giá tính khảthi hệthống xửlý rơm lúa phục vụsản xuất năng lượngở Thái Lan”. Luận ántốt nghiệp vềNL & MT, trường Công nghệThonburi.Năng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạNghiên cứuđiển hình: Xây dựng nhà máy sản xuấtđiện từ đốt rơm rạ, côngsuất10MWởTháiLan9080côngsuất10MW ở TháiLan8070605040% tổng vốnđầu tưcơbản305 10 20Các hợp phần chính5 MWe 10 MWe 20 MWeCapacity MWeNồi hơi, bao gồm hệthống cấp nhiênliệu, quạt và bơm38,17 36,39 36,18Tuốc bin hơi và bình ngưng 15,27 14,05 17,63Bộ tản nhiệt 3,31 3,31 3,25Công trình, nhà xưởng 10,69 9,92 9,28Truyển tải điện 8,91 9,09 8,35Xửlýkhói3 82,5 79,6 03,Thiết bị khác 19,85 21,49 19,29Tổng100 100 100Năng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạNghiên cứuđiển hình: Xây dựng nhà máy sản xuấtđiện từ đốt rơm rạ, côngsuất10MWởTháiLanKết quảcôngsuất10MW ở TháiLanCác chỉsốkinh tếcủa phương ánđầu tư: 30% vốn chủsởhữu, 70% vốn vayThông sốCông suất Công suất Công suất5 Mwee 10 MWee 20 MWeeGiá trị hiện tại thuần (triệu 18 255 733Bath)Tỷsuất hoàn vốn nội bộIRR 9 22 31(%)Thời gian hoàn vốn PB (năm) 8 4 3,2Năng lượng từsinh khối nông nghiệp Rơm rạKẾT LUẬNXét vềmặt kinh tế, việc sửdụng rơmđểsx năng lượng rất hứa hẹn.Tuy nhiên vẫn còn có một sốvấnđềcần phải giải quyết như:- Mất nhiều công sứcđểthu gom & lưu giữrơm;- Chi phíđầu tưvà chi phí trang thiết bị tốn kém hơn so với nhà máy SXNL chỉ dùng sinh khối gỗ;- Thiếu kinh nghiệm và kiến thức kỹthuật vềcông nghệnày;- ....BCáctrườngđại học, đơnvịsảnxuất & nhàđầu tưcóthểgiải quyết cácvấnđềnàykhihợptácvới nhau.

http://cenres.ctu.edu.vn/Doc/semina/2013/10/Seminar%20-%20Energy%20from%20Rice%20straw.pdf

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Bếp Tiết kiệm nhiên liệu- Cửa sổ ngày mới

Fanpage facebook
Chàng Trai Trẻ Làm Giàu Từ Bếp Thần Kỳ (Bếp Đa Nhiên Liệu)
Chàng Trai Trẻ Làm Giàu Từ Bếp Thần Kỳ (Bếp Đa Nhiên Liệu)
So sánh củi trấu và than đá

Củi trấu, củi mùn cưa - LAM AN - báo Quân đội nhân dân

 

CỦI TRẤU - LÊ TRƯỜNG AN

 

 

CỦI TRẤU - LÊ TRƯỜNG AN

chang trai tre lam giau tu bep than ky

BẾP ĐUN ĐA NHIÊN LIỆU

Bếp đun củi đa nhiên liệu Lam An

Lượt truy cập
 • Hôm nay 767
 • Tổng lượt truy cập 1,649,605
Hỗ trợ trực tuyến
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?

 • Tuyệt vời
 • Chất lượng
 • Đẹp
 • Chuẩn
 • Bình thường
 • Khác
 • Mã bảo mật:  
  Security Code
 • Xem thống kê
chatdotxanh.com, bepsach.org