CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Ngày đăng: 25/12/2023 08:54 AM

  Nhằm thúc đẩy thực thi các chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân hướng tới tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh  nghiệp đang tăng trưởng của Việt Nam, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Nam Định phối hợp với Công ty TNHH STI Việt Nam - Cục phát triển doanh nghiệp tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp với chủ đề "Chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp" gồm các nội dung cụ thể sau:

  1. Thời gian: Dự kiến 03 ngày, từ ngày 04 đến ngày 06/01/2024.

  2. Địa điểm dự kiến: Khách sạn Nam Cường Nam Định, số 538 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

  3. Chương trình đào tạo: (kèm theo)

  4. Thành phần tham dự:

  - Đại diện Lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ban quản lý các khu công nghiệp.

  - Đại diện Lãnh đạo các tổ chức: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

  - Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Mọi thông tin về chương trình đào tạo đề nghị Quý doanh nghiệp đăng ký theo mẫu gửi kèm trước ngày 22/12/2023 tại SĐT: 0989.260.451 (Mr Phương)/ 0942 018 811 (Ms Hương).

  Trân trọng kính mời!

  Theo Công ty cổ phần đầu tư Lam An cập nhật./.

   

                                                                  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

        (Kèm theo Giấy mời số: 1917 /KH-SKHCN ngày 13 tháng 12 năm 2023)

   

  THỜI GIAN

  CHƯƠNG TRÌNH

  THỰC HIỆN

  Khai giảng & Đào tạo ngày 1

  08:00 – 08:30

  Chào đón & đăng ký đại biểu tham gia lớp học

  IPSC

  08:30 – 08:35

  Khai giảng

  IPSC

  08:35 – 08:45

  Phát biểu khai mạc

  • Đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
  • Đại diện Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) – Bộ Kế hoạch Đầu tư
  • Đại diện Sở KHCN tỉnh Nam Định
  • Đại diện dự án IPSC

   

  AED/USAID

  Địa phương

  08:45 – 08:50

  Giới thiệu tổng quan về dự án IPSC & gói hỗ trợ “Số hoá hoạt

  động doanh nghiệp”

  IPSC

  08:50 – 08:55

  Giới thiệu về Chương trình Đào tạo & Nội quy lớp học

  Chụp ảnh lưu niệm

  Ban tổ chức

  08:55 – 09:00

  Giới thiệu nhóm giảng viên và các chuyên gia

  Ban tổ chức

  09:00 – 10:00

  Phần I. Phát triển doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số

  1. Bối cảnh Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số sản xuất công nghiệp.
  2. Lợi ích chuyển đổi số sản xuất công nghiệp

   

  TS. Lê Anh Hưng Tổng giám đốc Công ty STI Việt Nam

  10:00 – 10:15

  Nghỉ giải lao

   

  10:15 – 11:15

  Phần I. Phát triển doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số (tiếp)

  1. Chuyển đổi số sản xuất công nghiệp hướng tới nhà máy thông minh.
  2. Rào cản khó khăn triển khai chuyển đổi số.

   

  TS. Lê Anh Hưng Tổng giám đốc Công ty STI Việt Nam

  11:15 – 11:30

  Trao đổi thảo luận

   

  11:30 – 13:30

  Ăn trưa

   

  13:30 – 13:45

  Khởi động đầu giờ

   

   

   

  13:45 – 15:00

  Phần II. Nền tảng chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp

  1. Sản xuất tinh gọn Lean và Lean 4.0
  2. Tiến bộ công nghệ đặc trưng của chuyển đổi số?
  3. Mô hình chuyển đổi số trong nhà máy thông minh

   

  Ths. Đỗ Tuấn Long

  Chuyên gia đào tạo Công ty STI Việt Nam

  15:00 – 15:15

  Nghỉ giải lao

   

  15:15 – 16:50

  Phần III. Giải pháp chuyển đổi số quản lý tổng thể nhà máy

  Ms Nguyễn Thị Liên - Giám đốc kinh doanh

   

  1. Tổng quan về Giải pháp chuyển đổi số quản lý tổng thể nhà máy
  2. Giải pháp hoạch định nguồn lực sản xuất (MRP) và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
  3. Hệ thống điều hành quản lý sản xuất (MES)

  công ty cổ phần công nghệ Viindoo

  16:50 – 17:00

  Đánh giá nội dung & chất lượng lớp học

  IPSC & Học viên

  Đào tạo ngày 2

  08:00 – 08.30

  Ổn định lớp học - Trò chơi khởi động đầu giờ

  Ban tổ chức

  08:30 – 09:45

  Phần III. Giải pháp chuyển đổi số quản lý tổng thể nhà máy (tiếp)

  4. Quản lý kho và chuỗi cung ứng

  Ms Nguyễn Thị Liên - Giám đốc kinh doanh công ty cổ phần công nghệ Viindoo

  09:45 – 10:00

  Nghỉ giải lao

   

  10:00 – 11:30

  Phần III. Giải pháp chuyển đổi số quản lý tổng thể nhà máy (tiếp)

  5.Tự động hóa tính giá thành sản xuất

  Ms Nguyễn Thị Liên - Giám đốc kinh doanh công ty cổ phần công nghệ Viindoo

  11.30 – 13.30

  Ăn trưa

   

  13:30 – 13:45

  Trò chơi khởi động đầu giờ

  Ban tổ chức

  13:45 – 15:00

  Phần III. Giải pháp chuyển đổi số quản lý tổng thể nhà máy (tiếp)

  6. Nâng cao hiệu quả quản lý máy móc thiết bị thông qua các phần mềm chuyển đổi số

  Ms Nguyễn Thị Liên - Giám đốc kinh doanh công ty cổ phần công nghệ Viindoo

  15:00 – 15:15

  Nghỉ giải lao

   

  15:15 – 16:15

  Phần III. Giải pháp chuyển đổi số quản lý tổng thể nhà máy (tiếp)

  7. Nền tảng số hoá dữ liệu sản xuất IoTGATEWAY, phần mềm quản lý năng lực tổng thể máy móc thiết bị (OEE)

  Ths. Vũ Đăng Chu

  Chuyên gia chuyển đổi số - Giám đốc công ty Data visite

  16:15 – 16:50

  Phần III. Giải pháp chuyển đổi số quản lý tổng thể nhà máy (tiếp)

  8. Giải pháp quản trị năng lượng tổng thể nhà máy

  Ths. Vũ Đăng Chu

  Chuyên gia chuyển đổi số - Giám đốc công ty Data visite

  16.50 – 17.00

  Đánh giá nội dung & chất lượng lớp học

  IPSC & Học viên

  Đào tạo ngày 3

  08.00 – 08.30

  Ổn định lớp học - Trò chơi khởi động đầu giờ

  Ban tổ chức

  08:30 – 10:00

  Phần III. Giải pháp chuyển đổi số quản lý tổng thể nhà máy (tiếp)

  9. Chuyển đổi số trong quản lý chất lượng

  TS. Lê Anh Hưng

  Tổng giám đốc Công ty STI Việt Nam

  10:00 – 10:15

  Nghỉ giải lao

   

  10:15 – 11:30

  Phần IV. Tư duy chuyển đổi số và Đề xuất lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp

  Ths. Đỗ Tuấn Long

  Chuyên gia đào tạo Công ty STI Việt Nam

         

   

  1. Tư duy chuyển đổi số cho doanh nghiệp
  2. Chuyển đổi số cho cán bộ quản lý cấp trung
  3. Các phương pháp đánh giá tính sẵn sàng chuyển đổi số
  4. Đề xuất lộ trình triển khai CĐS

  Thực hành: Thảo luận nhóm

  Chủ đề: Phân tích hiện trạng và đề xuất, lựa chọn giải pháp, lộ trình chuyển đổi số sản xuất

  • Hướng dẫn, giải thích chủ đề thảo luận
  • Chia nhóm học viên/thảo luận nhóm
  • Các nhóm thảo luận

   

  11:30 – 13:30

  Nghỉ trưa

   

  13:30 – 13:45

  Trò chơi khởi động đầu giờ

  Ban tổ chức

  13:45 – 15:00

  Phần IV. Tư duy chuyển đổi số và Đề xuất lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp (tiếp)

  Thực hành: Thảo luận nhóm

  Chủ đề: Phân tích hiện trạng và đề xuất, lựa chọn giải pháp, lộ trình chuyển đổi số sản xuất

  • Các nhóm thuyết trình kết quả thảo luận
  • Đánh giá kết quả thảo luận - đúc kết chủ đề

   

   

  Ths. Đỗ Tuấn Long

  Chuyên gia đào tạo Công ty STI Việt Nam

  15:00 – 15:15

  Nghỉ giải lao

   

  15:15 – 16:30

  Thực hành: Thảo luận nhóm

  Chủ đề: Phân tích hiện trạng và đề xuất, lựa chọn giải pháp, lộ trình chuyển đổi số sản xuất

  • Các nhóm thuyết trình kết quả thảo luận
  • Đánh giá kết quả thảo luận - đúc kết chủ đề

  Ths. Đỗ Tuấn Long

  Chuyên gia đào tạo Công ty STI Việt Nam

  16:30 – 16:45

  Khảo sát đánh giá chương trình đào tạo

  Kiểm tra cuối khóa

  Ban tổ chức

  16:45 – 17:00

  Tổng kết, đánh giá

  Trao chứng chỉ tham gia khóa đào tạo Chụp ảnh lưu niệm

  IPSC

  0
  Zalo