Techfest kết nối vùng Duyên hải Bắc bộ: Phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo mở

Techfest kết nối vùng Duyên hải Bắc bộ: Phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo mở
Ngày đăng: 17/04/2024 03:23 PM

  Techfest kết nối vùng Duyên hải Bắc bộ: Phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo mở

  Techfest kết nối vùng Duyên hải Bắc bộ được tổ chức là cơ hội để các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường, phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo mở

  Nguồn (Link): https://diendandoanhnghiep.vn/video/phat-trien-hoat-dong-doi-moi-sang-tao-mo-261910.html

  Tác giả: HẢI NGÂN - BÙI HIỀN

  0
  Zalo